Esittely

Tarja Halonen

s. 24.12.1943 Helsingissä

Naimisissa tohtori Pentti Arajärven kanssa, yksi tytär.

Curriculum Vitae

Tarja Halonen valittiin ensimmäisenä naisena Suomen tasavallan presidentiksi vuonna 2000. Hänet valittiin toiselle kaudelle vuonna 2006.

Presidentti Tarja Halonen on työskennellyt  tasavallan presidentin virkakautensa aikana ja sen jälkeen kestävän kehityksen parissa sekä Suomessa että kansainvälisissä tehtävissä.

Ura ja politiikka

Tarja Halonen valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1968. Hänen ammattiuransa alkoi Suomen Ylioppilaskuntien Liitossa, jossa hän työskenteli sosiaali- ja järjestösihteerinä 1969–1970. Hän aloitti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n lakimiehenä 1970.

Tarja Halonen liittyi Suomen Sosialidemokraattiseen puolueeseen 1971. Hänen poliittinen uransa alkoi 1974, jolloin hänet nimitettiin pääministerin eduskuntasihteeriksi. Kansanedustajaksi hänet valittiin ensimmäisen kerran 1979 ja sen jälkeen neljä kertaa jatkokaudelle, kunnes hän astui virkaansa tasavallan presidenttinä. Eduskunnassa hän toimi sosiaalivaliokunnan puheenjohtajana 1984–1987, lakiasiainvaliokunnan varapuheenjohtajana 1991–1995 ja suuren valiokunnan puheenjohtajana 1995. Keskeinen osa Tarja Halosen poliittista toimintaa ovat olleet hänen viisi kauttaan Helsingin kaupunginvaltuustossa 1977–1996.

Tarja Halonen on ollut kolme kertaa ministerinä: sosiaali- ja terveysministerinä 1987–1990, oikeusministerinä 1990–1991 ja ulkoministerinä 1995–2000. Hän oli myös pohjoismaisen yhteistyön ministeri 1989–1991. Halosen ulkoministerikaudella Suomi toimi ensimmäisen kerran Euroopan unionin puheenjohtajamaana heinäkuusta joulukuuhun 1999.

Kansainvälinen toiminta

Tarja Halonen on toiminut aktiivisesti Euroopan neuvostossa, ensin Suomen parlamentaarisen valtuuskunnan varapuheenjohtajana 1991–1995 ja myöhemmin ministerivaliokunnassa. Hän oli myös jäsen Euroopan neuvoston asettamassa nk. viisasten komiteassa 1998–1999.

Presidenttikaudellaan Tarja Halonen toimi Kansainvälisen työjärjestön ILO:n asettaman Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomission puheenjohtajana vuosina 2002–2004. Maailman naisjohtajien neuvoston (The Council of Women World Leaders, CWWL) puheenjohtaja hän oli vuosina 2009-2014. Lisäksi Tarja Halonen toimi YK:n pääsihteerin asettaman kestävän kehityksen korkean tason paneelin rinnakkaispuheenjohtajana vuosina 2010-2012 ja YK:n kauppa- ja kehitysjärjestön UNCTADin neuvonantajapaneelin rinnakkaispuheenjohtajana vuonna 2011.

Presidenttikausien jälkeen Tarja Halonen on ollut mukana lukuisissa järjestöissä ja verkostoissa sekä Suomessa että ulkomailla. Hän jatkaa yhä työtään aktiivisesti erityisesti kestävän kehityksen teemojen ympärillä.

Kiinnostukset

Tarja Halonen on kiinnittänyt runsaasti huomiota ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja kansalaisyhteiskuntaan. Myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvon edistämistä koskevat asiat ovat olleet keskeisiä koko hänen poliittisen uransa aikana.

Tarja Halonen on kiinnostunut teatterista ja toiminut useissa luottamustehtävissä teatterin alalla. Taidehistoria kuuluu hänen kiinnostuksen kohteisiinsa ja hän harrastaa muun muassa kuvataiteita. Hän on myös osallistunut aktiivisesti naisvoimistelutoimintaan ja harrastaa koripalloa.