Nykyiset tehtävät

Presidentti Tarja Halonen on mukana lukuisissa järjestöissä ja verkostoissa Suomessa ja ulkomailla. Hänellä on läheiset kontaktit mm. YK:hon ja hän tekee tiivistä yhteistyötä Suomen ulkoministeriön kanssa.

Kotimaisia tehtäviä

Kansallisgalleria, hallituksen puheenjohtaja 2014–2017

Kansallisgallerian hallituksen tehtävänä on päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja strategiasta sekä laatia tilinpäätös ja toimintakertomus. Kansallisgallerian hallituksen nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö.

WWF Suomi, hallintoneuvoksen puheenjohtaja 2013–

WWF Suomi on ympäristöjärjestö, joka on osa kansainvälistä WWF-verkostoa. Hallintoneuvoksen tehtävänä on vahvistaa pääsihteerin esittämä toimintasuunnitelma, budjetti ja tilinpäätös sekä nimittää hallituksen jäsenet.

Ahvenanmaa-komitea, puheenjohtaja 2013–2017

Valtioneuvoston parlamentaarinen komitea, jonka tehtävänä on uudistaa Ahvenanmaan itsehallintolakia. Komitean varapuheenjohtajia ovat Gunnar Jansson ja Teija Tiilikainen.

Kansainvälisiä tehtäviä

Alpbach-Laxenburg Group, jäsen 2014–

Vuonna 2014 perustettu ja Itävallassa toimiva ajatushautomo tuo yhteen politiikan, tieteen, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin huipputoimijoita pohtimaan ratkaisuja kestävän kehityksen agendan toimeenpanemiseksi ja globaalien muutosten hallitsemiseksi. Jäseniä ovat mm. Pascal Lamy, Mary Robinsson, Jeffrey Sachs, Vuc Jeremic ja Franz Fischler.

Aspen Ministers Forum, jäsen

Aspen Institute on Washington D.C.:ssä sijaitseva politiikkatutkimusta ja koulutusta harjoittava järjestö. Se pyrkii edistämään kestäviin arvoihin pohjautuvaa johtajuutta ja tarjoamaan sitoutumattoman tilan kriittisten kysymysten käsittelylle. Poliittisesti kattava entisten ulkoministereiden ryhmä kulki alkujaan nimellä ”Albright’s Dream Team” kokoajansa Madeleine Albrightin mukaan. Presidentti on jäsen myös Aspen instituutin yhteydessä toimivissa Global Leaders’ Council for Reproductive Health sekä Aspen Food Security Strategy -ryhmissä

Club de Madrid, jäsen 2012–

Järjestö koostuu entisistä valtion ja hallitusten päämiehistä. Club de Madridilla on tällä hetkellä noin 100 jäsentä 65:stä eri maasta. Sen työ painottuu johtajien tukemiseen demokraattisessa johtajuudessa ja hallinnoinnissa sekä kriisitilanteiden ja kriisien jälkihoidossa. Vuosikokousten lisäksi osallistuminen Club de Madridin toimintaan tarkoittaa esimerkiksi sen valtuuskuntien vetämistä eri maihin.

Club of Rome, jäsen 2012–

Rooman Klubi on Sveitsin Winterthurissa päämajaansa pitävä kansainvälinen tulevaisuudentutkimuksellinen keskustelufoorumi.

Council on Foreign Relations (CFR), Global Board of Advisers, jäsen 2013–

CFR on vuonna 1921 perustettu Yhdysvaltojen ulkosuhteisiin keskittynyt itsenäinen ja sitoutumaton jäsenjärjestö, think tank ja julkaisija (mm. Foreign Relations -lehti), joka toimii tietolähteenä jäsenilleen, virkamiehille, liike-elämän johtajille, toimittajille, kouluttajille, opiskelijoille sekä maallisille ja uskonnollisille johtajille. Sen tavoitteena on auttaa näitä tahoja ymmärtämään maailmaa sekä Yhdysvaltojen ja muiden maiden ulkopoliittisia vaihtoehtoja. CFR:lle perustettiin ulkomaalaisista vaikuttajista koostuva neuvoa-antava ryhmä, Global Board of Advisers, vuonna 2013. Jäseniä on tällä hetkellä 25, mm. Kofi Annan, Anatoly Chubais ja Javier Solana.

Earth Day Network Advisory Group, jäsen 2016–

Presidentti Halonen pyydettiin mukaan Earth Day Networkin (EDN) kansainväliseen neuvoa-antavaan ryhmään tukemaan järjestön 50-vuotisjuhlallisuuksien suunnittelua ja järjestämistä. Järjestö perustettiin vuonna 1970. EDN:llä on yli 50.000 yhteistyötahoa 192 maassa.

European Council on Foreign Relations, jäsen 2013–

ECFR on Euroopan laajuinen ulkosuhteisiin keskittynyt think tank, joka tekee tutkimusta ja edistää valistunutta keskustelua eurooppalaisiin arvoihin pohjautuvan ulkopolitiikan kehittämiseksi. Sen neuvosto koostuu yli 200 poliitikosta, korkeasta virkamiehestä, tutkijasta, toimittajasta ja liike-elämän johtajasta. He tulevat EU:n jäsenmaista tai hakijamaista.

High-Level Advisory Group for Every Woman Every Child and the Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescent’s Health, alternate co-chair 2016–

YKn pääsihteeri nimitti presidentti Halosen toimimaan korkean tason neuvonantajaryhmän puheenjohtajistossa. Ryhmä toimii pääsihteerin tukena Every Woman Every Child -politiikan ja Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescent’s Healthin edistämiseksi. Ryhmän puheenjohtajistoon kuuluvat lisäksi Chilen presidentti Michelle Bachelet, Etiopian pääministeri Hailemariam Dessalegn sekä Tansanian entinen presidentti Jakaya Mrisho Kikwete.

High-Level Task Force for the ICPD, rinnakkaispuheenjohtaja 2012-2016

Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin korkean tason työryhmän tavoitteena on edistää Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin seurantaa sekä vahvistaa seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet -tematiikan huomioimista.

InterAction Council, jäsen

Entisten valtion ja hallitusten päämiesten järjestön tavoitteena on kansainvälinen yhteistyö ja toiminta erityisesti rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi, maailman talouden elvyttämiseksi sekä maailmanlaajuisten eettisten normien kehittämiseksi. Jäseniä on yli 30.

Maailmanpankin World Development Report 2017 Advisory Group, jäsen 2015–

Presidentti Halonen kutsuttiin Maailmanpankin World Development Report 2017:a laativan tiimin tukena toimivaan asiantuntijapaneeliin. Vuoden 2017 raportin teemana on ”Governance and the Law”. Asiantuntijapaneeli koostuu tunnetuista tutkijoista, poliitikoista ja yhteisöjohtajista. Paneeli on asiantuntijaelin, joka antaa suuntaviitat raportille, joka laaditaan Maailmanpankin pääekonomistin johdolla.

Mary Robinson Foundation Climate Justice Dialogue Advisory Committee, jäsen 2013–

Neuvoa-antavan toimikunnan jäsenten tehtävänä on edistää ilmastoon liittyvien oikeuksien ja vastuiden jakamista oikeudenmukaisesti.

Nizami Ganjavi International Center, hallituksen jäsen 2013–

Azerbaidzanilainen mm. kulttuurien vuorovaikutusta edistävä keskus, joka on nimetty azerbaindzhanilaisen runoilijan mukaan, perustettiin vuonna 2013. Hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista rinnakkaispuheenjohtajina toimivat Latvian entinen presidentti Vaira Vike-Freiberga ja Aleksandrian kirjaston johtaja Ismail Serageldin.

Oslo Center for Peace and Human Rights, hallintoneuvoston jäsen 2009–

Oslon rauhan ja ihmisoikeuksien keskus perustettiin vuonna 2006 Kjell Magne Bondevikin toimesta. Sen tavoitteena on ihmisoikeuksien, demokratian sekä uskontojen ja kulttuurien välisen dialogin edistäminen. Tällä hetkellä se tekee työtä vastuullisen johtajuuden puolesta, konfliktien ennaltaehkäisemiseksi ja demokraattisten käytäntöjen vahvistamiseksi hauraissa demokratioissa. Board of Trustees koostuu 43 jäsenestä. Suomesta mukana on presidentti Halosen lisäksi Paavo Lipponen ja CMI:n pääsihteeri Tuija Talvitie.

Sustainable Development Solutions Network, neuvoston jäsen 2014–

SDSN on YKn pääsihteerin asettama professori Jeffrey Sachsin vetämä verkosto, jonka tarkoituksena on mobilisoida tutkijoita, tutkimuslaitoksia, kansalaisyhteiskuntaa ja yksityistä sektoria etsimään käytännön ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. SDSN Leadership Councilin jäseniä ovat mm. George Papandreou, Rajendra Pachauri, Ted Turner, Jan Egeland sekä Prinssi Albert II.

Thomson Reuters Founders Share Company, hallituksen jäsen 2016-

The Thomson Reuters Founders Share Company nimitti presidentti Tarja Halosen hallituksensa jäseneksi (Board of Directors) 1.1. 2016 alkaen. Yritys valvoo, että Thomson Reutersin tiedonvälityksessä toteutuvat eettisyyden, riippumattomuuden, integriteetin ja puolueettomuuden periaatteet. Hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa (New Yorkissa ja Lontoossa).

UN Convention to Combat Desertification (UNCCD), Drylands Ambassador 2013–

Drylands Ambassadorin tehtävä sisältää vaikuttamistyön päättäjien suuntaan aavikoitumisen ehkäisemiseksi ja kuivuuden vaikutusten lieventämiseksi. YK:n aavikoitumissopimus UNCCD sai alkunsa yhdessä ilmasto- ja biodiversiteettisopimusten kanssa Rion kestävän kehityksen konferenssissa vuonna 1992. Se on oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, joka yhdistää kestävän maankäytön sekä ympäristö- ja kehityskysymykset.

UNESCO High Level Panel on Girls’ and Women’s Education for Empowerment and Gender Equality, jäsen 2011–

UNESCOn paneeli ajaa tyttöjen ja naisten koulutuksen kautta heidän voimaannuttamistaan ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Paneeli perustettiin vuonna 2011. Paneeli on löyhä kokoonpano, joka käyttää vaikutusvaltaansa tarvittaessa. Jäseniä on 16, mm. Esko Aho, Michelle Bachelet, Emma Bonino ja Bangladeshin PMI Sheikh Hasina.

United Nations Global Champion for Disaster Risk Reduction, 2015-

YK:n Office for Disaster Risk Reduction nimesi presidentti Halosen YK:n Globaaliksi Disaster Risk Reduction Championiksi Sendain WCDRR kokouksessa maaliskuussa 2015. Nimitys on sekä tunnustus Halosen tekemästä työstä, että mahdollisuus vaikuttaa ja puhua DRR-tematiikasta globaalisti YK:n lähettiläänä.