Nykyiset tehtävät

Nykyiset tehtävät

Presidentti Tarja Halonen on mukana lukuisissa järjestöissä ja verkostoissa Suomessa ja ulkomailla. Hänellä on läheiset kontaktit muun muassa YK:hon ja hän tekee tiivistä yhteistyötä Suomen ulkoministeriön kanssa.

Kotimaisia tehtäviä

Helsingin yliopisto, hallituksen puheenjohtaja 2018–2021

Kansallisgalleria, hallituksen puheenjohtaja 2015–

Kansallisgallerian hallituksen tehtävänä on päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja strategiasta sekä laatia tilinpäätös ja toimintakertomus. Kansallisgallerian hallituksen nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi, puheenjohtaja 2018–2021

Sitra, hallituksen jäsen 2020–

Stadion-säätiö sr, neuvottelukunnan puheenjohtaja 2018–

WWF Suomi, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2013–2019

WWF Suomi on ympäristöjärjestö, joka on osa kansainvälistä WWF-verkostoa. Hallintoneuvoksen tehtävänä on vahvistaa pääsihteerin esittämä toimintasuunnitelma, budjetti ja tilinpäätös sekä nimittää hallituksen jäsenet.

100 tasa-arvotekoa -hanke, kunniatoimikunnan puheenjohtaja 2016–2017

Kansainvälisiä tehtäviä

Aleksandrian kirjasto, hallituksen jäsen 2015–

Aleksandrian kirjasto keskittyy tiedon tuottamiseen ja jakamiseen sekä kulttuurien ja ihmisten välisen dialogin edistämiseen. Uusi Aleksandrian kirjasto vaalii vanhan kirjaston perintöä ja toivoo olevansa Egyptin ikkuna ulkomaailmaan ja maailman ikkuna Egyptiin.

Alpbach-Laxenburg Group, jäsen 2014–

Vuonna 2014 perustettu ja Itävallassa toimiva ajatushautomo tuo yhteen politiikan, tieteen, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin huipputoimijoita pohtimaan ratkaisuja kestävän kehityksen agendan toimeenpanemiseksi ja globaalien muutosten hallitsemiseksi. Jäseniä ovat muun muassa Pascal Lamy, Mary Robinsson, Jeffrey Sachs, Vuc Jeremic ja Franz Fischler.

Aspen Food Security Strategy Group, jäsen 2013–

Aspen Ministers Forum, jäsen

Aspen Institute on Washington D.C.:ssä sijaitseva politiikkatutkimusta ja koulutusta harjoittava järjestö. Se pyrkii edistämään kestäviin arvoihin pohjautuvaa johtajuutta ja tarjoamaan sitoutumattoman tilan kriittisten kysymysten käsittelylle. Poliittisesti kattava entisten ulkoministereiden ryhmä kulki alkujaan nimellä ”Albright’s Dream Team” kokoajansa Madeleine Albrightin mukaan. Presidentti on jäsen myös Aspen instituutin yhteydessä toimivassa Global Leaders’ Council for Reproductive Health -ryhmässä.

Club de Madrid, jäsen 2012–

Järjestö koostuu entisistä valtion ja hallitusten päämiehistä. Club de Madridilla on tällä hetkellä noin 100 jäsentä 65:stä eri maasta. Sen työ painottuu johtajien tukemiseen demokraattisessa johtajuudessa ja hallinnoinnissa sekä kriisitilanteiden ja kriisien jälkihoidossa. Vuosikokousten lisäksi osallistuminen Club de Madridin toimintaan tarkoittaa esimerkiksi sen valtuuskuntien vetämistä eri maihin.

Club of Rome, jäsen 2012–

Rooman Klubi on Sveitsin Winterthurissa päämajaansa pitävä kansainvälinen tulevaisuudentutkimuksellinen keskustelufoorumi.

Council on Foreign Relations (CFR), Global Board of Advisers, jäsen 2013–2017

Council of Women World Leaders, puheenjohtaja 2009–2014, jäsen 2014–

Maailman naisjohtajien neuvosto, CWWL on nykyisten ja entisten naispääministerien ja presidenttien verkosto, jonka entiset presidentit Vigdís Finnbogadóttir,  Mary Robinson ja pääsihteeri Laura Liswood perustivat vuonna 1996. Verkosto edistää tasa-arvoa, hyvää hallintoa sekä rohkaisee tulevia naisjohtajia toimimaan kaikilla tasoilla.

Earth Day Network, hallituksen jäsen 2016–

Earth Day Network perustettiin vuonna 1970, ja se on siitä lähtien koordinoinut vuosittaisia Earth Day-tapahtumia (22.4.). Presidentti Halonen pyydettiin mukaan tukemaan Earth Day:n 50-vuotispäivän suunnittelua vuodelle 2020 ja hän on jatkanut hallituksen jäsenenä edelleen. EDN:llä on yli 50 000 yhteistyötahoa 195 maassa.

European Council on Foreign Relations, jäsen 2013–2017

The Empress Theophano Prize, neuvoa-antava ryhmä, jäsen 2020–

Vuonna 2019 perustettu säätiö jakaa vuosittain palkintoja henkilöille ja järjestöille, jotka ovat antaneet merkittävän panoksen Euroopan kulttuurierojen yhdistämiseen ja parantaneet keskinäistä ymmärrystä Euroopan monipuolisesta kulttuurista historiallisista juurista ja niiden vaikutuksista nykypäivään. Neuvoa-antavaa ryhmää johtaa entinen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy.

Europe Delivers -aloite, neuvoa-antava ryhmä, jäsen 2017–

Europe Delivers -aloitteen tavoitteena on luoda kasvua, joka turvaa Euroopan kansalaisten hyvinvoinnin kestävästi. Aloite kokoaa Euroopan johtajat pohtimaan talouden kvartaalien ja vaalikausien sijaan pitkän aikavälin ratkaisuja, joissa huomioidaan luonnon kantokyky, ja joilla tavoitellaan kaikille kansalaisille jakautuvaa ylisukupolvista hyvinvointia.

Every Woman Every Child and the Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescent’s Health, korkean tason neuvoa-antava ryhmä, vuorotteleva rinnakkaispuheenjohtaja 2016–2021

YKn pääsihteeri nimitti presidentti Halosen toimimaan korkean tason neuvonantajaryhmän puheenjohtajistossa. Ryhmä toimii pääsihteerin tukena Every Woman Every Child -politiikan ja Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescent’s Healthin edistämiseksi. Ryhmän puheenjohtajistoon kuuluvat lisäksi Chilen presidentti Michelle Bachelet, Etiopian pääministeri Hailemariam Dessalegn sekä Tansanian entinen presidentti Jakaya Mrisho Kikwete.

Fundación mujeres por africa, neuvoa-antava toimikunta, jäsen 2012–

Global Dryland Alliance, neuvottelukunta, jäsen 2012–2013

Global Leaders Council for Reproductive Health, jäsen 2010–

Harvard Kennedy School, The Arctic Initiative, kansainvälinen neuvoa-antava ryhmä, jäsen 2020–

Arctic Initiative pyrkii kehittämään yhteistyötä, jotka yhdistävät taiteen, tekniikan ja politiikan arktisen alueen ympäristö-, talous- ja sosiaalisiin haasteisiin vastaamiseksi.

High-Level Task Force for ICPD, rinnakkaispuheenjohtaja 2012–2016

High-Level Working Group on Health and Human Rights, rinnakkaispuheenjohtaja 2016–2017

ILO:n Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomissio, puheenjohtaja 2002–2004

InterAction Council, jäsen

Entisten valtion- ja hallitusten päämiesten järjestön tavoitteena on kansainvälinen yhteistyö ja toiminta erityisesti rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi, maailman talouden elvyttämiseksi sekä maailmanlaajuisten eettisten normien kehittämiseksi. Jäseniä on yli 40.

Lancet-SIGHT Commission, puheenjohtaja 2019–

Lancet ja ruotsalainen terveysinstituutti SIGHT perustivat komission vuonna 2019 tutkimaan terveyden, tasa-arvon ja rauhan yhteyksiä (Agenda 2030 kestävyystavoitteet 3 – terveys ja hyvinvointi, 5 – sukupuolten tasa-arvo ja 16 – rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto). Komissio koostuu eri kestävän kehityksen osa-alueiden asiantuntijoista.

Maailmanpankin World Development Report 2017, neuvoa-antava ryhmä, jäsen 2015–2016

Mary Robinson Foundation Climate Justice, neuvoa-antavan ryhmän jäsen 2013–

Nizami Ganjavi International Center, hallituksen jäsen 2013–

Azerbaidzanilainen, muun muassa kulttuurien vuorovaikutusta edistävä keskus, joka on nimetty azerbaindzhanilaisen runoilijan mukaan, perustettiin vuonna 2013. Hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista rinnakkaispuheenjohtajina toimivat Latvian entinen presidentti Vaira Vike-Freiberga ja Aleksandrian kirjaston johtaja Ismail Serageldin.

Oslo Center for Peace and Human Rights, hallintoneuvoston jäsen 2009– (hallintoneuvoston puheenjohtaja 2018–2020, hallituksen jäsen 2006–2009)

Oslon rauhan ja ihmisoikeuksien keskuksen perusti Kjell Magne Bondevik vuonna 2006. Sen tavoitteena on ihmisoikeuksien, demokratian sekä uskontojen ja kulttuurien välisen dialogin edistäminen. Tällä hetkellä se tekee työtä vastuullisen johtajuuden puolesta, konfliktien ennaltaehkäisemiseksi sekä demokraattisten käytäntöjen vahvistamiseksi hauraissa demokratioissa. Board of Trustees koostuu 43 jäsenestä. Suomesta mukana on presidentti Halosen lisäksi Paavo Lipponen ja CMI:n toiminnanjohtaja Tuija Talvitie.

Sustainable Development Solutions Network, neuvoston jäsen 2014–

SDSN on YK:n pääsihteerin asettama ja professori Jeffrey Sachsin vetämä verkosto, jonka tarkoituksena on mobilisoida tutkijoita, tutkimuslaitoksia, kansalaisyhteiskuntaa ja yksityistä sektoria etsimään käytännön ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi kansallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla. SDSN Leadership Councilin jäseniä ovat mm. George Papandreou, Rajendra Pachauri, Ted Turner, Jan Egeland sekä Prinssi Albert II.

Thomson Reuters Founders Share Company, hallituksen jäsen 2016–

The Thomson Reuters Founders Share Company nimitti presidentti Tarja Halosen hallituksensa jäseneksi (Board of Directors) 1.1. 2016 alkaen. Yritys valvoo, että Thomson Reutersin tiedonvälityksessä toteutuvat eettisyyden, riippumattomuuden, integriteetin ja puolueettomuuden periaatteet. Hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, New Yorkissa ja Lontoossa.

Täydellinen ydinkoekieltosopimus (CTBT), korkea-arvoisten jäsenten ryhmä, jäsen 2019–

Korkea-arvoisten jäsenten ryhmä perustettiin sopimuksen voimaantulon vauhdittamiseksi ja ryhmän tehtävänä on edistää sopimuksen näkyvyyttä.

UNESCO High Level Panel on Girls’ and Women’s Education for Empowerment and Gender Equality, jäsen 2011–

United Nations Global Champion for Disaster Risk Reduction, 2015–

YK:n kansainvälisen katastrofiriskin vähentämisen strategian toimisto nimesi presidentti Halosen YK:n Global Championiksi YK:n katastrofiriskejä käsittelevässä kokouksessa Sendaissa, Japanissa maaliskuussa 2015. Nimitys on sekä tunnustus Halosen tekemästä työstä, että mahdollisuus vaikuttaa ja puhua katastrofiriskien hallinnasta globaalisti YK:n lähettiläänä.

WHO Euro’s Pan-European Commission on Health and Sustainable Development, jäsen 2020–2021

Riippumattoman komission tehtävänä on koota parhaat opit siitä, miten eri maiden terveysjärjestelmät ovat vastanneet koronapandemiaan. Komissio laatii niiden pohjalta suosituksia investoinneista ja uudistuksista, joita tarvitaan varmistamaan sosiaali- ja terveysjärjestelmien kestävyys tulevissa, vielä tuntemattomissa kriiseissä. Komission puheenjohtajana toimii professori Mario Monti, Italian entinen pääministeri ja kahden kauden EU-komissaari. Komissioon on nimitetty 19 jäsentä ja presidentti Halonen edustaa Suomea. Jäsenistö koostuu WHO-Euro-alueen maiden entisistä päämiehistä, ministereistä, kansainvälisten organisaatioiden pääjohtajista ja tunnustetuista akateemisista tahoista, järjestöistä sekä yritysmaailman edustajista eri alueilla. Komission tukena on tieteellinen alakomitea ja sitä avustaa sihteeristö.

World Comission on Forced Displacement, jäsen 2017–2019

YK:n kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin korkean tason työryhmä, rinnakkaispuheenjohtaja 2012–2016

YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTADin korkea-arvoisten jäsenten ryhmä, jäsen 2005–2006, rinnakkaispuheenjohtaja 2011–2013

YK:n kestävän kehityksen korkean tason paneeli, puheenjohtaja 2010–2012

YK:n pääsihteerin rauhanvälityksen korkean tason neuvoa-antava paneeli, jäsen 2017–

Rauhanvälityksen korkean tason neuvoa-antava paneeli on YK:n pääsihteerin António Guterresin aloite rauhanvälityksen toimien tehostamiseksi. Paneelin tehtävänä on tarjota pääsihteerille neuvoa sekä näkemystä konflikteista ja rauhanprosesseista. Paneelin 18 jäsentä ovat rauhanvälityksen ja diplomatian asiantuntijoita.

YK:n yleissopimus aavikoitumisen ehkäisemiseksi (UNCCD),  Land Ambassador 2013–

Land Ambassadorin tehtävä sisältää vaikuttamistyön päättäjien suuntaan aavikoitumisen ehkäisemiseksi ja kuivuuden vaikutusten lieventämiseksi. YK:n aavikoitumissopimus UNCCD sai alkunsa yhdessä ilmasto- ja biodiversiteettisopimusten kanssa Rion kestävän kehityksen konferenssissa vuonna 1992. Se on oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, joka yhdistää kestävän maankäytön sekä ympäristö- ja kehityskysymykset.