« Takaisin uutisiin

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Tänään vietämme kansainvälistä naistenpäivää. Tämä naistenpäivä sujuu surullisissa tunnelmissa ja ajatuksemme ovat ukrainalaisten luona. Erityisesti tänään on hyvä muistaa, että naiset kärsivät sodan aikana ja sen jälkeen raskaista ja usein piiloon jäävistä seurauksista. Sodan sukupuolittuneiden seurausten huomiotta jättäminen lisää konfliktien todennäköisyyttä. Tasa-arvo onkin yksi rauhanomaisten yhteiskuntien tärkeimmistä ennusmerkeistä. YK:n päätöslauselma 1325 edellyttää naisten suojelemista konflikteissa sekä heidän ottamista mukaan konfliktien ennalta ehkäisyyn ja rauhanrakennukseen.

Myös ilmastonmuutoksella, tasa-arvolla, ruokaturvalla ja konflikteilla on yhteyksiä, joita on huomioitava. UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification) järjesti naistenpäivän keskustelupaneelin.Paneelin teemana oli sukupuolten välinen tasa-arvo kestävässä kehityksessä, johon liittyen presidentti Halonen piti tilaisuuden alussa puheenvuoron.

Puheessaan presidentti huomioi kestävien ruokajärjestelmien ja ruokaturvan yhteyden tasa-arvokysymyksiin ja konflikteihin. Halonen lainasi Nobelin rauhanpalkinnon saanutta Norman Borlaugia: ”You can’t build peace on empty stomachs” ja totesi maaseutuyhteisöissä elävien naisten tietävän tämän rauhan ja ruoan välisen yhteyden kokemuksesta.

Halonen nosti puheessaan esiin, miten ilmastonmuutoksen seuraukset kohdistuvat suhteettomasti naisiin ja tyttöihin. Heidän osallistumisensa kestävän kehityksen jouduttamiseen ja siihen liittyvään päätöksentekoon on varmistettava, jotta tavoitteissa onnistutaan. Toisaalta monimuotoisuuden rikkaus on hyvä tunnistaa myös sukupuolikysymyksissä, sillä naisilla on ainutlaatuista tietämystä ja kokemusta niin kestävien käytäntöjen luomisen kuin niiden omaksumisen suhteen.

Vaikka esimerkiksi Afrikassa ja Aasiassa pienviljelijöistä suuri osa on naisia, maailmanlaajuisesti he muodostavat kuitenkin vain 14 % maatalousmaan omistajista. Naisten estynyt pääsy kestävään kehitykseen liittyvään päätöksentekoon korostuu siis ruoantuotannossakin. Valoisammaksi esimerkiksi presidentti nosti kuitenkin Suomen kahden viime vuosien merkittävimmän proteiini-innovaation kehittäjät, joista molemmat ovat naisia.

Puheen lopuksi presidentti totesi, ettei sukupuolten välistä tasa-arvoa voi käsitellä ympäristöstä erillään, vaan se on edellytys kestävälle kehitykselle.