« Takaisin uutisiin

Keskustelussa ilmastonmuutos, naiset ja tytöt presidentti Tarja Halosen johdolla

Presidentti Tarja Halonen oli lokakuun lopulla puhujana tilaisuudessa ”Council of Women World Leaders Exchange with President Tarja Halonen”. Tilaisuuden järjestivät Council of Women World Leaders sekä International Gender Champions. Tilaisuus keskittyi vuoropuheluun presidentin sekä Barbadoksen YK:n pysyvän edustajan, suurlähettiläs Chad Backmanin, välillä aiheena ilmastonmuutoksen vaikutukset naisiin ja tyttöihin.

Alla vapaasti käännetty teksti tilaisuuden englanninkielisestä selosteesta, jonka on kirjoittanut Council of Women World Leaders.

 

Vuoropuhelussa presidentin sekä Barbadoksen YK:n pysyvän edustajan, suurlähettiläs Chad Blackmanin, välillä aiheena oli ilmastonmuutoksen vaikutukset naisiin ja tyttöihin.

Presidentti korosti alkupuheenvuorossaan tarvetta luottaa tieteelliseen tietoon ratkottaessa ”huomisen ongelmia tänään”, sillä yhteiskunnan toiminta nykyhetkessä vaikuttaa eittämättä tulevaan.

Ilmastonmuutoksen sekä sukupuolten tasa-arvosta puhuttaessa presidentti alleviivasi monitasoisen yhteistyön tärkeyttä Yhdistyneiden kansakuntien, kansainvälisten organisaatioiden, kansallisten johtajien sekä kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kesken. Toimintamallien tulee kuitenkin muovautua kulttuurillisesti sekä alueellisesti kohdennetuiksi, presidentti huomautti.

Vuoropuhelussa keskityttiin myös naisten asemaan yhteiskunnassa, jossa presidentin mukaan naisten toimijuus epävirallisessa hoivatyössä sekä perheissä että epävirallisessa työssä ylipäätään – on suuri. Presidentti muistutti myös kuulijoita naisten olevan ”vahvoja muutoksentekijöitä”.

Keskustelua käytiin myös vallitsevasta pandemiasta. Presidentti Halonen kuvasi koronakriisiä suurennuslasiksi, jonka alla yhteiskunnan olemassa olevat epäkohdat paljastuvat entistä näkyvimmiksi. Tässä epäkohtien vaikutukset kohdistuvat naisiin sekä tyttöihin korostetusti.

Tilaisuuden lopuksi presidentti nosti esiin naisten osallistumisen, osallisuuden sekä johtajuuden välttämättömyyden. Naisien sekä ”modernien miesten”, tasa-arvoliittolaisten, tulisi olla enemmistönä keskusteluissa, jotka keskittyvät sukupuolittuneisiin ilmastotoimiin sekä -ratkaisuihin.

Sukupuolen huomioivat ilmastotoimet ovat takeita toimien pitkäaikaisen vaikutuksen toteutumiselle.