« Takaisin uutisiin

Tarja Halosesta WWF Suomen hallintoneuvoston puheenjohtaja

Presidentti Tarja Halonen nimitettiin 26. marraskuuta 2013 WWF Suomen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Puheenjohtajuus alkaa heti. Teh­tä­vää aiem­min hoi­ta­nut Pekka Haavisto luo­pui pai­kas­ta mi­nis­te­ri­ni­mi­tyk­sen­sä vuok­si.

Presidentti Ha­lo­nen toi­mi jo pre­si­dent­ti­kau­del­laan WWF Suomen suo­je­li­ja­na ja on teh­nyt järjestön kans­sa pal­jon yh­teis­työ­tä.
”Olen iloinen tehdystä päätöksestä. Itse asiassa se merkitsee pitkään jatkuneen yhteistyön tietynlaista virallistamista. Olen utelias oppimaan järjestöstä lisää sisältäpäin”, sanoo presidentti Tarja Halonen.

”Presidentti Halonen on ottanut kestävän kehityksen asioita esille jatkuvasti eri yhteyksissä toimiessaan WWF:n suojelijana. Hän on myös tutustunut järjestömme toimintaan muun muassa toimiessaan YK:n kestävän kehityksen paneelin johdossa”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”Yhteistyömme on ollut tiivistä jo Halosen toimiessa tasavallan presidenttinä. Halonen on avannut meille monia ovia ja arvostamme hänen osaamistaan kestävän kehityksen kaikkien ulottuvuuksien asiantuntijana”, pääsihteeri Rohweder kiittää.

Li­säk­si Ha­lo­nen on ollut useita vuosia WWF:n kan­sain­vä­li­sen Li­ving Hi­ma­layas -­oh­jel­man suo­je­li­ja. Hän vieraili Intiassa viime keväänä edistämässä Intian valtion sitoutumista hankkeeseen. Living Himalayas -suojeluohjelman tavoitteena on alueen metsien ja vesistöjen suojelu, kestävien elinkeinojen kehittäminen paikallisille sekä ilmastonmuutoksen torjunta itäisen Himalajan alueella.

WWF on maailmanlaajuinen ympäristöjärjestö, jolla on toimintaa yli sadassa maassa, kaikilla mantereilla. WWF Suomi on perustettu 40 vuotta sitten. Hallintoneuvosto on WWF Suomen ylin päättävä elin. Se vahvistaa vuosittain toimintasuunnitelman, budjetin ja tilinpäätöksen sekä valitsee hallituksen. WWF:n hallituksen tehtävänä on hyväksyä toimintasuunnitelma, budjetti ja tilinpäätös sekä valvoa niiden toimeenpanoa.

Lisätiedot:
Pääsihteeri Liisa Rohweder, puh 040 840 7461, liisa.rohweder@wwf.fi