« Takaisin uutisiin

Presidentti Halonen: Bhutanin onnellisuusindeksi antaa sijaa luonnolle

Presidentti Tarja Halonen on vierailullaan Bhutanissa vakuuttunut maan käyttämän onnellisuusmittariston hyödyllisyydestä. Mittaristossa on monia samoja elementtejä kuin pohjoismaisessa hyvinvointimittaristossa. ”Bhutan on tervetullut esimerkki siitä, että hyvinvointi, kulttuuri sekä luonnonmonimuotoisuus ja luonnonsuojelu on otettu ohjaamaan valtion kehittymistä”, presidentti Halonen toteaa.

Presidentti Halonen on parhaillaan kenttävierailulla WWF Suomen hallitusneuvoston puheenjohtajana Himalajalla sijaitsevassa Bhutanissa, jossa WWF Suomi on toiminut vuodesta 2008. Halonen korosti Thimphun yliopistolla pitämässään luennossa, ettei valtion elintason mittaaminen pelkän bruttokansantuotteen avulla ole riittävä. Presidentti Halonen on uransa aikana kannustanut valtioita käyttämään pelkkien talouden mittareiden lisäksi laajempaa mittaristoa ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. ”Sekä pohjoismainen malli että bhutanilainen malli ovat tarpeellisia luotaessa kestävää kehitystä. Näitä kahta mittaustapaa voisi kuvata serkuksiksi”, totesi Halonen matkallaan.

Halosen mukaan Bhutanin valtion bruttokansanonnellisuuteen perustuva hallinto antaa erinomaiset edellytykset luonnonsuojelutyölle. ”Tällaisesta ajatusmallista tulisi ottaa laajemminkin oppia.”

Tulevaisuudessa myös Bhutanissa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen voi joutua koetukselle, kun nopeassa kehityksessä olevassa valtiossa tulotaso nousee ja talous kasvaa. Talouskasvu vauhdittaa kulutuksen ohella esimerkiksi uusia laajoja rakennushankkeita.

Tällä hetkellä puolet valtion pinta-alasta on suojeltu. WWF Suomi tukee ulkoasianministeriön rahoituksella Bhutanissa luonnonsuojelualueiden verkostoa.

”Tavoitteenamme on, että ihminen ja luonto elävät sopusoinnussa, ja että pystymme vihreän talouden avulla parantamaan bhutanilaisten elintasoa, vähentämään eriarvoisuutta ja omalta osaltamme lisäämässä kansakunnan onnellisuutta entisestään”, sanoo Bhutanissa Halosen kanssa vieraileva WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.