« Takaisin uutisiin

Brookings-instituutin ja Suomen ulkoministeriön seminaari 30.3.2015

Tämä iloinen kuva on Washingtonissa 30.3.2015 pidetystä Brookings-instituutin ja Suomen ulkoministeriön yhteisesti järjestämästä kutsuseminaarista ”Innovative Global Governance Processes for Mobilizing Political Will”. Seminaari käsitteli hallitusten välisissä neuvotteluissa käsiteltävän maailmanlaajuisen vuoden 2015 jälkeisen universaalin kestävän kehityksen agendan toimeenpanon edistämistä.

Seminaarin avasi Brookingsin hallituksen puheenjohtaja Strobe Talbott. Avajaisistunto, johon osallistuivat presidentti Halonen ja ulkoministeri Tuomioja, järjestettiin paneelimuotoisena. Ulkoministeri Tuomioja selosti erityisesti Helsinki-prosessista saatuja hyviä kokemuksia. Presidentti Halonen tuki omassa puheenvuorossaan toiminnan jatkamisen tärkeyttä. Yhteiskunnan eri sektoreiden yhteistyötä tullaan tarvitsemaan entistäkin enemmän kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Oikeusvaltion ja hyvän hallinnon merkitys on globalisaation myötä korostunut. Se puolestaan merkitsee hallitusten vastuun kasvamista.

Seminaarin puheenjohtajana toimi Brookingsin varapresidentti, entinen UNDP:n pääjohtaja Kemal Dervis. Helsinki-prosessin monitoimijamallia noudattaen seminaarin noin 100 osanottajaa oli valittu laajasti edustamaan etelän ja pohjoisen hallituksia, yksityissektoria, kansalaisjärjestöjä ja akateemista maailmaa.