« Takaisin uutisiin

ETYJ:n konferenssin teemana vähemmistöjen oikeudet

Presidentti Tarja Halonen osallistui marraskuussa 2019 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n konferenssiin Ruotsissa, jossa hän piti puheenvuoron liittyen vähemmistöjen oikeuksiin.

Konferenssin nimi ”From Lund to Ljubljana: Promoting the participation of national minorities as a s pathway to the integration of diverse societies” viittaa ns. Lundin suosituksiin (The Lund Recommendations on the Effective Participation of National Minorities in Public Life), jotka syntyivät kaksikymmentä vuotta sitten (1999) jatkona Haagin (1996) ja Oslon (1998) suosituksille.  Lundin suositukset koskevat vähemmistöjen osallisuutta ja integroitumista yhteiskuntaan, kun Haagin ja Oslon suositukset koskivat vähemmistöjen oikeutta koulutukseen ja kieleen.

Teemat ovat toisiinsa kytkeytyviä, mutta Lundin suositukset ottavat erityisesti kantaa siihen, miten vähemmistöjen osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet vaikuttavat osaltaan rauhanomaisen ja inklusiivisen yhteiskunnan kehittymiseen.

ETYJ:n vähemmistökomissaari ja ETYJ:n entinen pääsihteeri Lamberto Zannier piti konferenssin avauspuheenvuoron, jossa hän totesi mm. kansalaisten aidon osallisuuden kokemuksen ja identiteetin suojan merkityksellisyyden olevan tärkeitä osatekijöitä mahdollisten konfliktien ennaltaehkäisyssä.

Presidentti Tarja Halonen nosti puheessaan esille eri vähemmistöjen kielelliset ja kulttuuriset oikeudet, koulutuskysymykset, poliittiset vaikuttamismahdollisuudet ja yleisemmin osallisuuden merkityksen. Presidentti Halonen viittasi myös rooliinsa YK:n pääsihteeri António Guterresin asettamassa Rauhanvälityksen korkean tason neuvoa-antavan paneelissa ja Guterresin painottamassa konfliktien ennaltaehkäisyn merkityksessä.

Konferenssin lisäksi presidentti Halonen oli kutsuttuna Lundin yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden tapaamiseen, jossa hän vaihtoi ajatuksia ja näkökulmia eri oppiaineita edustavien nuorten kanssa. Tapahtumakutsujana toimi Association of Foreign  Affairs-järjestö Lundissa.

Konferenssista löytyy lisätietoja täältä.